search
menu Navigation

Object-georiënteerd testen en testautomatisiering in de praktijk, 1. Auflage, 329 Seiten, Fontys

Ein Buch von Uwe Vigenschow

Toen de heer Van den Hombergh van de Fontys Hogeschool Techniek en Bedrijfsmanagement in Venlo mijn toestemming vroeg voor de vertaling van mijn boek, was ik daarover zeer verheugd en heb ik dit project binnen het kader van mijn mogelijk-heden ondersteud. De doelgroep van pragmatici gaat mij erg ter harte omdat ik in deze groep de meest geschikte aanzet zie voor kwaliteitsverbeteringen. Ik hoop dan ook dat juist jullie, studenten van een technische hogeschool, je door dit boek bijzonder aangesprolen voelt.

Bijna 350 bladzijden bieden veel ruimte om het thema softwaretests te behandelen. Dus zoek er eenvoudig die gedeeltes uit die jullie bijzonder belangrijk vinden. Graag will ik jullie de hoofdstukken 6 tot en me 9 in het bijzonder aanbevelen omdat daarin de basis voor de testmethodes wordt gelegd. Ook wordt daarin ingegaan op de geraffineerde en daarmee helaas ook bijzonder foutengevoelige aspecten van de objectoriëntatie.

Thema
* Softwareontwikkeling
* Programmeren
* Testen

Doelgroep
* Softwareontwikkelaars
* Projectleiders